Activitat

Diumenge 15 Maig, 18:30

Wrong Theater

Les atrevides i descarades pel·lícules de Gunvor Nelson i Dorothy Wiley, les ansioses animacions de Martha Colburn, les enginyoses visions de Jorge Lorenzo Flores i els estranys mons de Christopher Cogan obren esquerdes en els rols i gestos esperats en les imatges dels mitjans, de la publicitat i de la pornografia; parodien l'ús dels cossos i retraten accions estranyes que configuren un teatre equivocat. Són films desinfectants que desfiguren i corrompen de manera compulsiva les representacions mediatitzades de la cultura popular per crear un univers fílmic únic i pertorbador. Amb la presència de Christopher Cogan.

Take Off, Gunvor Nelson, 1972, 16 mm, 10 min

Schmeerguntz, G. Nelson, Dorothy Wiley, 1966, 16 mm, 15 min

Cosmetic Emergency, Martha Colburn, 2005, 35 mm, 8 min

Waschdrang Mama, M. Colburn, 2006, video 3,30 min

The Wank, Jorge Lorenzo Flores, 16 mm, 1 min

Lift Off, M. Colburn, 1998, 16 mm, 3 min

Don’t Kill The Weather Man!, M. Colburn, 2007, video, 5 min

Lava, Christopher Cogan, 1996-2007, 16mm, 3 min

Electreat, C. Cogan, 1996-2007, 16 mm, 6 min

Tunnels, C. Cogan, 2009, 16mm, 10 min

20.15 h Slow Action, Ben Rivers, UK, 2010, 45 min. Projecció gratuïta en col·laboració amb LOOP/SCREEN FROM BARCELONA 2011