Activitat

Dijous 24 Març, 19:00

Wajdi Mouawad i Pablo Ley

L'encant de la transmissió

Quan transmetre deixa de tenir com a finalitat l'ensenyament i entra en el camp de la poesia i l'exaltació.