Activitat

de 12 a 13.30 h

Visió 2050: el camí empresarial cap a un món sostenible

María Mendiluce Villanueva, World Business Council for Sustainable Development

María Mendiluce treballa a l’Àrea d’Energia i Clima del WBCSD a Ginebra. Parlarà de la Visió 2050, estratègia resultant d’un procés amb participació de grans companyies i experts, que defensa una nova agenda empresarial per traçar un camí cap a un món en què la població pugui viure bé, i dins dels límits dels recursos del planeta.

Més informació: www.bcn.cat/agenda21agenda21@bcn.cat, tel. 93 256 25 93