Activitat

Dijous 10 Gener, 19:00

Veure l’invisible

Curs dirigit per Victoria Cirlot i Amador Vega

"En els seus inicis tot art és sagrat, i la seva exclusiva preocupació, allò sobrenatural. Això vol dir justament que es preocupa de la vida i, per tant, no d'allò visible, sinó de l'invisible."

 

El curs pren el títol del llibre de Michel Henry (Voir l'invisible, París 1988) per plantejar des de distintes fonts artístiques (medievals, segle XX, art primitiu), el problema de la representació en l'art, així com el de la seva funció, el valor del símbol i la seva negació, l'espai interior i l'exterioritat, el seu caràcter sagrat i la seva secularització.


10.01.08
Veure l'invisible segons Michel Henry
Jad Hatem

17.01.08
Una tomba a Central Park
Fernando Castro Flórez

24.01.08
Mark Rothko: la matèria invisible
Amador Vega

31.01.08
Art i transcendència a les cultures primitives
Estela Ocampo

07.02.08
La visió oberta en el mite i en la iconografia del Graal
Victoria Cirlot

14.02.08
Les videoinstal·lacions de Bill Viola
Victor Stoichita

21 02.07
Lletres divines. El misteri de la Trinitat en els diagrames de Joachim de Fiore
Gian Luca Potestà