Activitat

18:00 h - 20:00 h

Univers Internet (4) // Planeta

És Internet tan «virtual» com sembla? Quin impacte ecològic té i com es pot minimitzar?

Univers Internet tracta d’oferir una visió global de les tecnologies de la informació, una comprensió del nou sistema que es dibuixa per tal de dotar d'eines als professors d’infants que ja són natius digitals. Aquests últims anys s’està començant a plantejar la qüestió que Internet potser no és tan sostenible com s’havia presentat. Quin impacte té i com es pot minimitzar?

18.00 h // La materialització del núvol i les conseqüències ecològiques d’Internet. Marcus Hurst.

En un context de crisi ecològica global, quin és l’impacte mediambiental d’Internet? Quina n’és la dimensió material? Internet pot col·laborar en la creació d’un món més sostenible?

18.30 h //Taller «La petjada ecològica de l’ús quotidià d’Internet». Jordi Oliver.

En aquest taller es plantejarà de manera pràctica i molt gràfica quina és la petjada ecològica d’accions quotidianes que es duen a terme amb Internet.

En primer lloc, es presentaran dos escenaris paral·lels: en l’un es plantejarà una acció duta a terme a través d’Internet (per exemple, enviar un correu electrònic) i en l’altre, l’acció homòloga analògica (enviar una carta). En segon lloc, s’identificaran les etapes principals dels dos processos i se’n calcularà la petjada ecològica. A continuació, es veurà l’impacte global, que permetrà fer una valoració comparativa.

Els resultats obtinguts seran analitzats per conèixer en quines parts del procés es podria minimitzar l’impacte i com es podria fer. Per acabar, es plantejarà una reflexió sobre l’efecte paradoxal de l’ús d’Internet (augment de l’enviament de correus, augment de cerques a Google, etc.) i per què es produeix.