Activitat

Dijous 20 Setembre, 19.00h

Turisme global, ciutats souvenir

Turisme global, ciutats souvenir

El turisme que havíem conegut, ocasional en el temps i puntual al territori, ha assolit ja una dimensió permanent i contínua a les ciutats. La multiplicació i l’absoluta ubiqüitat dels diferents tipus de turisme fan que avui dia qualsevol ús turístic pugui aparèixer en qualsevol ciutat i, en conseqüència, que qualsevol ciutat pugui ser una destinació turística. Del turisme de museus al de creuers, passant pel turisme religiós, els usos i hàbits del turisme cultural no paren d’eixamplar-se. Així, cap racó o moment de la vida urbana no semblen restar al marge dels impactes diversos i variats d’un turisme que ja ha esdevingut potser el tret més significatiu de la globalització cultural.

El turisme s’ha convertit en una de les indústries potents per a moltes ciutats. L’ús dels espais públics, els teixits comercials, les pautes de mobilitat o consum urbà, i fins i tot la identitat local de les ciutats es veuen afectats per l’economia del turisme i constitueixen els laboratoris d’una sociologia urbana nova i efervescent, necessàriament construïda però mal compartida entre visitants i habitants, aquella que deriva de l’èxit definitiu del turisme.

Barcelona és avui un camp de proves urbà privilegiat, on totes aquestes qüestions es donen la mà i expliquen el fort arrelament del nou imaginari turístic global a la ciutat. Amb motiu de l’exposició «Souvenir. Martin Parr, fotografia i col·leccionisme», la taula rodona «Turisme global, ciutats souvenir» proposa una discussió creuada sobre els riscos i els reptes que el nou turisme global representa per a les ciutats i, en concret, per a la ciutat de Barcelona.

Direcció: Francesc Muñoz, director de l’Observatori de la Urbanització de la UAB.