Activitat

Diumenge 08 Juny, 18:30h

El film en procés I

EL CINEMA PENSA L'ART: itineraris pels processos creatius

El cinema pensant-se: esbossant i assajant les seves possibilitats. La invenció poètica, el rigor i la curiositat teòrica acompanyen Godard i Pasolini en la seva recerca d'altres «maneres de veure»: de manera molt particular, en les seves pel·lícules d'assaig, les quals s'interroguen sobre la creació i fan emergir les matèries del cinema que les obres «acabades» solen ocultar. Un diàleg entre dos films en procés, que giren al voltant de pel·lícules imaginàries, divaguen sobre la preparació del rodatge o la tasca del muntatge i exploren les mateixes imatges. Lluny de la concepció industrial de les pel·lícules com a obres finites, fan l'elogi del cinema com a escriptura oberta a les vacil·lacions i temptatives.

 

Sopralluoghi in Palestina per ‘Il vangelo secondo Matteo', Pier Paolo Pasolini. Itàlia, 1963-64, 52 min, vídeo

Scénario du film ‘Passion', Jean-Luc Godard. França, 1982, 54 min, vídeo