Activitat

matí i tarda

Tendències, tensions i prospectives a l’àrea mediterrània

Durant l'any 2011 la regió euromediterrània ha estat protagonista de moviments socials que l'han situat al centre de la informació, les poblacions de diversos països reclamen canvis substancials en els respectius governs, als quals fan front exigint reformes substancials. El curs analitzarà des de diversos punts de vista (econòmic, demogràfic, polític, mediambiental, etc) la situació en què es troben, l'evolució que els ha portat a revoltar-se i les possibles perspectives de futur.

Participants

Direcció: Joaquín Arango, catedràtic de Sociologia, Universidad Complutense de Madrid, i Rym Ayadi, The Centre for European Policy Studies (CEPS)- Mediterranean Prospects (MedPro)

Temes
El present continu, L'espectre electromagnètic, Partícula Psi, Ciència Oberta, Art Ara, Cultura Emergent, Factor Eco, Nou Activisme, Ciberesfera
Enllaços
Web CUIMPB

Crèdits

Organitza
Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona - Centre Ernest Lluch
Altres crèdits:

Patrocina: The Centre for European Policy Studies (CEPS)- Mediterranean Prospects (MedPro); Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed)