Activitat

De 13:00 a 14:00. Espai 3

SESSIÓ BOOKCAMP: Tecnologies del paper

L'evolució tecnològica també ha afavorit l'edició del llibre de paper.

 

L'objectiu d'aquesta sessió és tractar dos aspectes que sovint resten amagats davant l'enlluernament digital: D'una banda, la impressió digital i racionalització de la cadena de comercialització del llibre. Les noves tecnologies permeten ajustar el tiratge dels llibres de paper a la demanda real i mantenir-los disponibles més temps perquè no cal fer tiratges desmesurats a l'hora de reimprimir-los. De l'altra, l'edició d'avantguarda i noves possibilitats d'afegir valor al llibre com a objecte. Materials i dissenys que fa uns anys eren impensables o molt cars ara són molt més acessibles gràcies a editorials pioneres que han obert el camí perquè altres editorial s'hi inspirin.

Comptarem amb els responsables de producció de dues editorials que representin cadascuna de les tipologies descrites més amunt.


Coordinador: Damià Gallardo