Activitat

De 17:00 a 18:15h. Espai 4

SESSIÓ BOOKCAMP: Archinhand. Atomitzant la ciutat

Sessió dedicada a explorar nous formats d'e-books més enllà de la transformació d'un text analògic en digital.

 

La difusió dels límits entre espai públic i privat, la creixent implantació de dispositius mòbils, la subversió de les parcel·les editorials tradicionals i les noves formes d'aprenentatge són d'alguna manera els punts de partida del projecte Archinhand. Tenint en compte que l'objectiu d'un llibre és guardar i transmetre informació i unint-lo al potencial d'aprenentatge en xarxa, hem imaginat que el concepte pot expandir-se i confondre's fent servir una infraestructura intangible creixent i noves plataformes d'intercanvi d'informació.


Al transmetre's sobre una nova base, aquesta informació s'hauria d'estructurar seguint una lògica diferent. El salt previsible, fet per la indústria editorial, ha estat transformar els llibres de tota la vida en e-books (versions digitals que poden llegir-se en dispositius digitals) enriquits, en el millor dels casos, amb petits ornaments com vídeos i sons. Creiem que aquest és un camí possible, però que pot millorar-se. Si pensem els e-books com una nova forma de "consumir" llibres, estem ignorant un paisatge completament nou de transmissió de coneixement i la nostra resposta serà lògicament proposar "nous productes" però mantenint una estructura similar.


Coordinació: dpr-barcelona i claimsoluciones