Activitat

Dissabte 26 Març, 13:00

Sessió BookCamp 2011: Cap a un futur sense llibres a les biblioteques?

Les biblioteques estan vivint en l'actualitat un fortíssim i accelerat moviment de canvi i de transformació, modificant, també, moltes de les seves funcions i usos... La imatge social, cultural i ciutadana de la biblioteca està patint transformacions profundes. I sens dubte, aquest canvi també està afectant als llibres i als documents impresos, fins fa pocs anys el principal contingut de les biblioteques i la seva raó principal durant segles. Allò que creiem inamobible, ara s'esquerda, i els llibres, poc a poc, comencen a tenir un paper secundari en les nostres biblioteques. Avancem cap a una biblioteca sense llibres? Els espais dels edificis de les biblioteques s'estan buidant de prestatges i de documents impresos, en favor d'augmentar el parc d'ordinadors i l'accés a llibres i documentació digital. Però, a on van tots aquests documents? Quins usos es donen a aquests nous espais? I com es gestiona l'accés físic als documents i als llibres impresos?