Activitat

Dissabte 26 Març, 19:00

Sessió BookCamp 2011: Archinhand. Novus Libris Anatomia

La difusió dels límits entre espai públic i privat, la creixent implantació dels dispositius mòbils, la subversió de les parcel·les editorials tradicionals i les noves formes d'aprenentatge són d'alguna manera els punts de partida del projecte Archinhand. Tenint en compte que l'objectiu d'un llibre és guardar i transmetre informació i unir-lo al potencial d'aprenentatge en xarxes, hem imaginat que el concepte es pot expandir i difondre fent servir una infrastructura intangible creixent i noves plataformes d'intercanvi d'informació.

Deixant de banda les "respostes" establertes, Archinhand enfoca l'aprenentatge de la ciutat i els espais mitjançant l'experiència directa. La informació sobre arquitectura i ciutat vista com a servei, no com a producte, en connexió amb l'espai que ens envolta. L'aprenentatge guiat per la curiositat i no per un curriculum acadèmic.

Participants
Coordinat per DPR Barcelona (@dpr_barcelona) i Claim Soluciones
Temes
El present continu, L'espectre electromagnètic, Ciència Oberta, Partícula Psi, Art Ara, Factor Eco, Cultura Emergent, Ciberesfera, Nou Activisme
Enllaços
Més informació