Activitat

De 16:00 a 17:00. Espai 4

SESSIÓ BOOKCAMP: Llibres il·lustrats per a infants i noves tecnologies

Aquesta taula vol presentar, parlar, debatre i qüestionar el què s’està fent, el que es pot fer i el que s’hauria de fer en la simbiosi entre llibre il·lustrat i noves tecnologies.

 

Amb aquesta proposta volem incorporar a Kosmopolis una branca de la literatura que queda tot sovint al marge dels grans “festivals literaris”: la literatura infantil, i més concretament el llibre il·lustrat. En aquest sentit, l’objectiu d’aquesta sessió és doble: primer, crear un espai de debat sobre la literatura infantil dins d’un dels grans esdeveniments literaris de la nostra ciutat; i segon, proposar una reflexió sobre com el llibre il·lustrat està adoptant/s’està adaptant a les noves tecnologies.


Els llibres il·lustrats són en ells mateixos objectes multidisciplinars: no només incorporen la literatura, la paraula escrita, per una banda, sinó que també hi tenen molt a veure altres arts: la il·lustració, amb tota la seva varietat de tècniques (des de pictòriques fins a digitals, passant per muntatges fotogràfics, esculptòrics, en paper o qualsevol altres materials – roba, objectes reciclats, etc...), la tipografia, el disseny gràfic i la seva “fisicitat” (paper, format, enquadernació). En un llibre il·lustrat, i especialment en els àlbums il·lustrats, tots els elements hi són (o hi haurien de ser) per alguna raó; tots els elements haurien de respondre a un perquè.


El segle XXI planteja encara un repte més gran: com conjuguem nous elements (l’hipertext, la interactivitat, la realitat augmentada, etc...) en el marc dels llibres il·lustrats?


Coordina: Sfer