Activitat

Projeccions Canal Alfa: programació contínua, des de les 11:00h. del matí fins a les 21:00h. del vespre.

Salvador Espriu

Henry Colomer, 1989, 26’ (VOSF)