Activitat

Dilluns 23 Febrer, 19:00

Riquesa i crítica

Conferència de Luc Boltanski

Segons el sociòleg Luc Boltanski, durant les darreres dècades hem assistit al naixement d’una forma nova de capitalisme, caracteritzada entre altres trets per l’aparició d’una nova esfera econòmica, l’esfera del enriquiment. Quins són els seus trets característics? Quins canvis socials i polítics ha precipitat aquesta transformació del sistema econòmic? Quin és, en aquest context, el futur de la crítica?

Luc Boltanski, sociòleg, professor a l’École d’Hautes Études en Sciences Sociales de París i autor de De la crítica: compendio de sociología de la emancipación (Akal, 2014).

 Presenta: Xavier Antich, professor d’Història de les idees estètiques a la Universitat de Girona.

Conferència del cicle "Prendre la paraula", en el qual també participen Axel Honneth, Saskia Sassen, Fina Birulés, Albert Lladó, Manel Ollé, Isabella Gresser, Bo StråthMontserrat Guibernau, Peter Wagner i Seyla Benhabib.