Activitat

Dissabte 16 Març, 17:30

Ricard Mateu (Unitat de Mobilitat del CTTI )

Plantejaments per a l'elaboració d'una app mòbil - taller BookCamp

Les tecnologies mòbils estan transformant la nostra realitat dia a dia, i segons els experts acabaran per imposar-se com a canal preferent en el consum de serveis d'Internet. Més enllà d'establir la presència en un canal amb un alt potencial, cal reflexionar sobre el valors diferencials que ens aporten les tecnologies mòbils, i com vol l'usuari consumir els serveis que se li ofereixen a través d'aquest canal. Amb aquestes premisses inicials compartirem reflexions i experiències que poden ser útils a l'hora de plantejar serveis de mobilitat d'alt valor afegit.