Activitat

Dimecres 23 Novembre, 19:00

Religió i esfera pública

Els darrers anys han proliferat en diferents països europeus els debats sobre la presència de símbols religiosos a l’espai públic. Segons els principis del secularisme, que tant van contribuir en la construcció de l’esfera pública europea, la religió hauria de pertànyer a l’àmbit de la vida privada. Tanmateix, des de la presència del cristianisme en múltiples esferes de la vida pública europea, com des de l’arribada de noves poblacions de migrants que practiquen altres religions cada vegada més visibles, és evident que aquests principis no s’ajusten a la realitat. Quin és, doncs, el límit entre la llibertat de consciència i de culte i la garantia d’un estat basat en els principis laics? Com replantejar la presència de la religió a l’espai públic?

Aquest debat ha estat organitzat amb el Grup de Recerca en Teoria Política de la Universitat Pompeu Fabra amb l’objectiu d’impulsar un reflexió plural sobre una de les qüestions més actuals de la societat europea.