Activitat

Diumenge 01 Febrer, 18:30

Raymond Depardon. La Vie moderne

En la pel·lícula que culmina la seva trilogia sobre la regió rural on va néixer, Depardon fotografia els rostres dels seus últims habitants, els vells i els joves, en la intimitat de les seves cases: són peces magistrals del retrat cinematogràfic, que puntua amb tràvelings pels camins i el pas de les estacions, de l'estiu a la primavera. Mentre perdura la bellesa de la llum i el paisatge, Depardon -ja observador distant del món de la seva infància- contempla l'emoció en els ulls, els cossos, les paraules i els silencis dels camperols, una forma de cultura que espera la seva desaparició sense laments.

La Vie moderne, Raymond Depardon. França, 2008, 90 min, vídeo

 

Crèdits

Organitza
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Col·labora
Revista Butxaca, Maumaubarcelona.com