Activitat

Dijous 06 Novembre, 18:00

Raquel Herrera

Afinitats electives (o per què algunes de les meves obres favorites són narratives)

Aquest taller pretén donar a conèixer les diferents possibilitats de desenvolupament de la narrativa vinculada a noves tecnologies a través d'exemples paradigmàtics dels principals gèneres del camp (joc, literatura i audiovisual). A partir de presentacions teòriques i del diàleg constant amb els participants, el taller servirà per familiaritzar-se amb la noció de "relat digital" i els diferents conceptes de cultura hipermèdia que inclou.

Tempus fugit: Cuando arte y tecnología encuentran a la persona equivocada.