Activitat

Dimarts 21 Octubre, 19:00

Processament de llenguatge natural i el web semŕntic

El processament de llenguatge natural és un camp de la intel•ligència artificial i la lingüística que s’ocupa d’investigar aplicacions relacionades amb llenguatges naturals com ara la comprensió de textos, la traducció automàtica, el resum automàtic o la generació de textos.

Aquest camp d’investigació és fonamental per establir un pont entre el web de documents i el web de dades, ja sigui per analitzar documents creats per humans i extreure’n dades que les màquines puguin processar, o bé per generar documents en diverses llengües a partir de les dades del web semàntic.

La Universitat Pompeu Fabra participa en tres projectes europeus, MULTISENSOR, EUMSSI i DRINVENTOR, que combinen la investigació en el processament de llenguatge natural amb la recerca en el camp del web semàntic. L’objectiu d’aquests projectes és desenvolupar eines que permetin entendre, cercar, relacionar i presentar als usuaris grans quantitats de mitjans d’orígens diversos.