Activitat

Dijous 12 Març, 19:30

Presentació del llibre “Malas Noticias”

Medios de Comunicación, Política Criminal y Garantías Penales en España

Mercedes García Arán i Joan Botella Corral (directors)
Rafael Rebollo Vargas - Joan Baucells Lladós - Luis Pérez-Neto (coautors)

Els autors són professors del Departament de Ciència Política i Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona