Activitat

Diumenge 29 Desembre, 18:00

Pitt, Ahwesh, Child, Reeves

I des de Nova York

Des de N.Y. la selecció de Laida Lertxundi:

Suzan Pitt, Peggy Ahwesh, Abigail Child i Jennifer Reeves, són cineastes contemporànies que treballen a Nova York, per a les quals el pensament feminista ha estat part vital de la seva feina. Als anys 80 l'art a Nova York comença a definir-se com a "postmodern", la qual cosa implica un estil eclèctic en el qual les referències històriques es representen fora de context i perden el seu significat original. La ironia s'imposa i substitueix la fe directa a qualsevol ideologia. Per a l'art i el pensament feminista això suposa la necessitat de desprendre's de fórmules antiquades, i d'anar buscant noves estratègies reivindicatives. La feina d'aquestes quatre cineastes cap als anys 80, es presenta com un diàleg amb el que es va anomenar postfeminisme.


1a part
Asparagus, Suzan Pitt, 1979, 19'
The Scary Movie, Peggy Ahwesh, 1993, 9'
The Deadman, Peggy Ahwesh, 1989, 40'

2a part
Perils, Abigail Child, 1986, 5'
Mayhem, Abigail Child, 1987, 20'
Girl's Nervy, Jennifer Reeves, 1995, 4'