Activitat

17:00 h – 20:00 h

Periodisme de dades. Sessió de treball (VI)

Observant les dades del meu municipi

Què en saps, dels pressupostos municipals? Saps com s’administren els recursos de la teva ciutat? Has consultat mai la previsió d’ingressos i despeses del Ajuntament? Aquesta sessió està dedicada a explorar els diferents Observatoris Ciutadans Municipals creats fins a la data, entendre’n els objectius i despertar la consciència ciutadana perquè comenci a interessar-se per una informació que la pot ajudar a entendre què es fa amb els diners públics. A la segona part, el taller ens introduirà en les visualitzacions a partir de dades de municipis.

17.00 h: // «L’Observatori Ciutadà Municipal: com els ciutadans poden treballar amb les dades», amb Enric Pons

Els Observatoris Ciutadans Municipals (OCM) estan formats per grups de persones de diferents municipis dedicades a fomentar la transparència i la participació ciutadana a escala municipal. Des de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute impulsen auditories municipals perquè es potenciï el control des de la ciutadania dels pressupostos i els deutes públics municipals.

18.00-20.00 h // Taller «Visualitza les dades de manera senzilla», amb Eduard Martín-Borregón

Tableau és una eina per visualitzar dades en mapes i gràfics. En el taller se’n mostraran totes les capacitats a través d'un exercici pràctic a partir de dades extretes de municipis de Catalunya. Per seguir el taller cal tenir instal·lat Tableau a l’ordinador. Per descarregar-lo, aneu a: http://www.tableausoftware.com/public/download