Activitat

17:00 h – 20:00 h

Periodisme de dades. Sessió de treball (II)

Com visualitzar els moviments socials

Les sessions de treball de Periodisme de Dades volen ser unes trobades pràctiques amb dos objectius: aprendre i aprofundir en el treball amb dades per mitjà de tallers, i donar a conèixer projectes locals.

Aquesta sessió mostrarà la manera d’explicar històries amb les dades generades pels moviments socials. Coneixerem el cas pràctic de Datanalysis-15M i aprendrem el maneig de l’eina CartoDB, que permet visualitzar dades en mapes.

 

17 - 17:45h // Presentació de Datanalysis15M, un projecte que estudia com el 15-M va modificar l’agenda dels mitjans tradicionals. Explicació de les hipòtesis de recerca, les metodologies i els resultats principals. La mobilització transmèdia mitjançant casos pràctics explorats recentment per Datanalysis15M.

Juan Linares. Comunicador audiovisual. Investigador de Datanalysis15M.

 

18:15 - 20 h // Taller de treball amb dades geoespacials. El taller començarà amb una introducció als diferents formats geogràfics i les maneres comunes d’obtenir dades geoespacials. Després, s’introduirà el Global Database of Events, Language and Tone (GDELT), que inclou els registres de les protestes mundials des del 1979. Tot seguit, farem servir CartoDB per visualitzar i generar mapes a partir d’aquesta base de dades.

Òscar Marín. Enginyer de Telecomunicacions. Especialitzat en l’anàlisi de text, xarxes socials, dades urbanes i visualització de dades. Membre de Datanalysis15M.