Activitat

24h

Perejaume. Instal·lació

Amb motiu del seu 90è aniversari, el PEN Català, juntament amb La Virreina Centre de la Imatge, el MACBA i el CCCB, ha promogut la instal·lació de Perejaume Allò que devem estar dibuixant amb les nostres formes de viure. Entre el dia 7 de juny i el 31 d'agost aquesta frase s'il·luminarà tots els capvespres al carrer del Carme de Barcelona, entre la Rambla i el carrer de Jerusalem. La inscripció d'aquesta obra a l'espai públic vol recordar els drets lingüístics i la llibertat d'expressió.

Allò que devem estar dibuixant amb les nostres formes de viure va ser originalment instal·lada a la Baixada de la Misericòrdia, al Barri vell de Tarragona, l'any 2000. La peça es fa visible al capvespre en encendre's l’enllumenat públic i desplega la frase en quatre fragments que dilaten la seva lectura. A mesura que els vianants avancen per la vorera, l'obra els incorpora al seu recorregut tot seguint el traçat del carrer. L'enunciat al·ludeix a un dibuix que escapa el control de  l'autor per deixar lloc a una forma produïda inconscient i col·lectivament. L'obra no imposa cap lectura i s'ofereix a allotjar tantes interpretacions com es vulgui. En aquesta ocasió, però, un cop instal·lada al carrer del Carme el seu sentit obert i polisèmic homenatja la causa dels escriptors empresonats així com la defensa dels drets lingüístics. Allò que devem estar dibuixant amb les nostres formes de viure esdevé un clam de resistència a tot intent d'apropiació de les voluntats col·lectives o individuals.

Crèdits

Organitza
PEN Català, La Virreina Centre de la Imatge, MACBA, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Altres crèdits:

Hotel Silken Rambles, Hotel Curious i Veïns del carrer del Carme