Activitat

Dimecres 12 Juny, 19:00

Passat, present i futur de la Sida

Conferčncia de Javier Martínez-Picado

El 2011 hi havia 34 milions de persones infectades arreu del món pel virus de la immunodeficiència humana (VIH). Els tractaments actuals controlen però no curen la infecció, cosa que ha fet que el nombre de persones infectades continuï augmentant.

Javier Martínez-Picado, professor de recerca ICREA a l’Institut de Recerca de la SIDA IrsiCaixa (Barcelona) i professor associat a la UAB

Presentador: Bonaventura Clotet, director de l’IrsiCaixa