Activitat

Dijous 27 de novembre de 17 a 21:30h.
Divendres 28, dissabte 29 i diumenge 30, d'11 a 21:30h

NOW

Trobades en el present continu

 

La companyia teatral britànica Stan's Cafe presentarà la seva instal·lació performativa Of All the People in All the World..., una construcció visual d'estadístiques en les quals s'usa l'arròs per representar éssers humans: cada gra és una persona. Fent servir 2.000 kg d'arròs, els actors de la companyia pesaran i amuntegaran aquest aliment bàsic per quantificar informació diversa que gira entorn els set temes NOW: quantes persones usen energia solar a Barcelona? quantes fan treballs de voluntariat al territori espanyol? quants metges hi ha? I soldats?... Les estadístiques i la seva superposició expliquen històries que poden ser commovedores, xocants o divertides i que provoquen una reflexió interactiva amb el públic durant els 4 dies de durada de la performance.

També tindrà lloc la primera edició del MiniFest de documentals NOW, una selecció d'obres audiovisuals que abordaran els set temes NOW des de nous enfocaments i perspectives. En un moment en el que el gènere documental ha explosionat, el MiniFest proposa una tematització transversal, posant de relleu la interconnexió entre diferents àrees del pensament i coneixement humà. La selecció que es presentarà són documentals que tracten amb claredat temes de màxima actualitat i realitzen un diagnòstic precís de la situació, proposant alhora sortides i solucions. Els documentals estaran acompanyats per una presentació per part d'un expert en el tema i un debat posterior amb el públic.Informació pràctica

Lloc: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
Montalegre, 5. 08001 Barcelona. Tel.: +34 933 064 100. http://www.cccb.org/now

Data:
Horari d'obertura de l'espai:
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Montalegre, 5
08001 Barcelona

Horaris: dijous 27 de novembre de 17 a 21.30 h; divendres 28, dissabte 29 i diumenge 30, d'11 a 21.30 h
Entrada gratuïta
Vestíbul i auditori del CCCB

Entrada lliure a totes les activitats
Inscripció prèvia als tallers: tel. 933 064 135 o seducatiu@cccb.org.
El CCCB es reserva el dret de modificar la programació per motius de força major.

Crèdits

Organitza
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Col·labora
British Council