Activitat

de les 9:15 a les 19:00 h

Noves perspectives en la prevenció i tractament de la malaltia d’Alzheimer

En aquest curs s'exposarà un detall dels avenços actuals en el diagnòstic precoç de la malaltia i en la prevenció i cerca de tractaments capaços de modificar el curs de la malaltia.  

 

La malaltia d'Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives relacionades constituiran una nova epidèmia mundial, després del ja viscut amb les malalties mentals. Un creixement tant pel que fa la incidència com la prevalença resultat de diversos factors, com l'augment en l'esperança de vida i les millores diagnostiques. Actualment s'estima que la prevalença mundial de les demències (el 50-60% de les quals són Alzheimer) és d'uns 24 milions de persones, xifra que es podria doblar cada vint anys si abans no hi ha tractaments de prevenció.

Aquest grup de malalties presenten importants costos tant directes (sanitaris i sociosanitaris) com indirectes (família, cuidadors, dependència en general), i contribueixen a molts més anys de vida amb discapacitat que altres patologies tant o més freqüents com l'ictus els trastorns musculoesquelètics, les malalties cardiovasculars o totes les formes de càncer. La recerca actual en prevenció se centra en l'àmbit dels biomarcadors (neuroimatge, marcadors moleculars i determinants genètics) amb la finalitat de poder detectar els inicis de la malaltia el més prematurament possible i així poder intervenir precoçment. Pel que fa al tractament, per al qual avui només es disposa de medicament pal·liatius de la simptomatologia, s'estan desenvolupant noves eines en el camp de la immunoteràpia, la farmacoteràpia i la terapèutica dels trastorns comportamentals, entre d'altres. En aquest curs s'exposarà un detall dels avenços actuals en el diagnòstic precoç de la malaltia i en la prevenció i cerca de tractaments capaços de modificar el curs de la malaltia.

 

Participants:

Isidro Ferrer Abizanda. Institut de Neuropatologia, Servei Anatomia Patològica, IDIBELL-Hospital Universitari de Bellvitge.
Jordi Clarimón. Laboratori Alzheimer, Hospital Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.
Jordi Pérez i Tur. Unitat de Genètica Molecular. Departament de Genòmica i Proteòmica. Institut de Biomedicina de València-CSIC.
Carlos Saura. Departament de Bioquímica i Biologia Molecular. Institut de Neurociències. Universitat Autònoma, Barcelona.
José Luis Molinuevo. Servei de Neurologia, ICN. Hospital Clínic i Universitari de Barcelona.
Teresa Gómez Isla. Unitat de Memòria, Servei de Neurologia, Hospital Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.
Mireia Coma. Laboratori Alzheimer, Hospital Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.
David Bartrés-Faz. Departament de Psiquiatria i Psicobiologia Clínica. Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona.
Martin Inglesson. Department of Public Health and Caring Science. Uppsala University, Sweden.
Alberto Lleó Bisa. Unitat de Memòria i Servei de Neurologia. Hospital de Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.
Javier Olazarán. Servei de Neurologia. Hospital Universitari Gregorio Marañón, Madrid.
Cristóbal Carnero Pardo. Servei de Neurologia del Hospital del SAS "Virgen de las Nieves", Granada.
Mireia Coma. Laboratori Alzheimer. Hospital Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.
Rafael Blesa. Unitat de Memòria i Servei de Neurologia. Hospital de Sant Pau, Barcelona.

 

Participants

Directors del curs: Jordi Camí i Morell, Director del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona i Catedràtic de Farmacologia a la Universitat Pompeu Fabra ; Teresa Gómez Isla, Cap Clínic, Unitat de Memòria, Servei de Neurologia, Hospital Santa Creu i Sant Pau.

Temes
El present continu, L'espectre electromagnètic, Ciència Oberta, Partícula Psi, Art Ara, Factor Eco, Cultura Emergent, Ciberesfera, Nou Activisme
Enllaços
web CUIMPB-Centre Ernest Lluch