Activitat

Dissabte 3, 11.00h – Grup 1
Dissabte 3, 13.00h – Grup 2

Nach

Taller d’escriptura hip-hop (mètode compositiu)

El tractament de la paraula en el hip-hop com a creadora d'imatges i sensacions és el punt de partida de Nach per parlar del seu modus operandi compositiu. El taller dóna a conèixer des de l'elecció temàtica fins a la concepció instrumental, passant per l'estudi de les estructures més característiques del gènere.