Activitat

Diumenge 18 Novembre, 18:30

Paisatge musical

Júlio Bressane compon mitjançant un muntatge intuïtiu i musical una història personal i del segle XX, a partir de diferents sèries fotogràfiques d’una casa i un carrer a Rio de Janeiro —Rua Aperana, que significa «camí equivocat»—, on ha passat la seva vida i ha rodat nombroses escenes. El resultat és la transformació sensible i emotiva d’un espai íntim en un «paisatge de ficció».

Rua Aperana 52, Júlio Bressane, 2012, vídeo, 80 min.