Activitat

Mogador

Una invocació al trànsit a través de la música i la paraula. Mogador és una ciutat que no existeix als mapes. Es tracta d'un podcast de creació literària i musical firmat per Juan Pablo Silvestre, a
partir de cançons originals de La Boa i Hijos de la Noche i en les veus
i textos d'Alberto Ruy Sánchez, Orson Welles, Jimi Hendrix, Micheál
Marc Liammóir i Henry Michaux, entre altres.
Distribució a la Xarxa a través de www.boapodcast.com. Estrena a K06.