Activitat

De 17 a 21 h

Mínima Común Institución

Gestió i autogestió de la creació col·lectiva

Mínima Común Institución (MCI) planteja un ‘espai mínim’ de negociació amb la institució cultural sota el qual activar processos d’investigació crítica desenvolupats per col·lectius i plataformes culturals independents. L’MCI és un projecte coordinat per YProductions juntament amb Site Size, La Fundició i Espai en Blanc que neix com una aposta del CCCB per a repensar processos de col·laboració entre la institució cultural i col•lectius autogestionats.

Ens trobem en un canvi d’època, en ple procés de posada en qüestió dels rols i dinàmiques legitimades des de diferents institucions. La institució educativa i la cultural també han estat, i són actualment, objecte d’aquests processos de crítica institucional. Fins i tot la pròpia ciutat entesa com a institució, com a àmbit de producció normativa, ha estat analitzada críticament pel cos social. La ciutat planificada com a artefacte cultural homogeni, com a dispositiu amb un imaginari que es dissenya des de les institucions públiques, s’enfronta a la concepció del territori urbà com un laboratori social, com un context dinàmic i pluriforme que entra en conflicte amb el branding metropolità. Aquests processos socials els podem entendre com a pràctiques que institueixen, com una suma d’accions i d’investigacions que posen en suspens categories com ‘allò legítim’, ‘allò normal’ o ‘allò correcte’. El principal objectiu de l’MCI és intentar optimitzar els processos de crítica institucional d’aquells col•lectius que conceben la producció cultural com a element de transformació social. Proposem dissenyar un espai comú junt a la institució des del qual plantejar la seva posada en crisi.

Línies d’investigació a Mínima Común Institución

Sota aquest marc, s’han plantejat dues línies d’investigació diferents en aquesta primera edició de l’MCI. Una primera línia desenvolupada per Site Size i La Fundició, i la segona a càrrec d’Espai en Blanc. Partint de la provocació inicial Com Col·lectivitzar la Cultura a Barcelona (CCCB), Site Size i La Fundició es proposen, juntament amb d’altres agents culturals i socials, l’obertura d’un procés per a pensar quines pràctiques i maneres de fer són més justes en la gestió de la cultura. Aquest procés busca obrir un anàlisi col•lectiu sobre qüestions descriptives -¿com es gestiona la cultura?- enfrontant-les a qüestions normatives -¿com s’hauria de gestionar la cultura? D’altra banda, Espai en Blanc obre la seva línia d’investigació llançant una pregunta sens dubte suggeridora: Quin mínim d’institució és necessari per a què el pensament pugui convertir-se en força material? Prendre la paraula no pot consistir simplement en fer servir els altaveus de les institucions hegemòniques, sinó que ha d’anar acompanyat d’elements que institueixin, de recursos, pràctiques i processos que permetin elaborar un discurs i un context consistents.


PROGRAMA

24 de novembre,
CCCB. Hall. Taula  pública de treball i discussió


COM COL·LECTIVITZAR LA CULTURA A BARCELONA

17:00 h PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA DE RECERCA

17:15 h PRESENTACIÓ DE LES DIFERENTS EXPERIÈNCIES I DISCUSSIÓ.

19:00 h BERENAR

19:30 h POSADA EN COMÚ I CONCLUSIONS

Amb la participació de:

PROJECTE OPEN-ROULOTTE
Amb Meritxell Bonàs (Escola el Martinet) i Sara Talla (Associació Balafon)

CONSELL CONSULTIU DOCUMENTA12
Hansel Sato
(SOHO, Viena)

ATENEU SANTBOIÀ
Plataforma ateneu Santboià i Xavi Pérez (gestor cultural)

LA CASA INVISIBLE
Nicolás Sguiglia

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA (mncars)
Jesús Carrillo (
Cap del departament d'Activitats Públiques Museo Nacional Reina Sofía, Madrid),

ATENEU ENCICLOPÈDIC POPULAR
Amb Manel Aisa (
Ateneu Enciclopèdic Popular)

CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA
Ivan de la Nuez (cap d’Activitats Culturals del CCCB).


25 de novembre,
CCCB. Hall. Presentacions i debat

17 h. PRESENTACIÓ MCI / Rubén Martínez (YProductions)

17:15 h LA CASA INVISIBLE

TESTEJANT UNA INSTITUCIÓ ANÒMALA

Nicolás Sguiglia

18:00 h MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

PROGRAMES PÚBLICS MNCARS

Jesús Carrillo

18:45 h DESCANS

19:00 h WÜRTTEMBERGISCHER KUNSTVEREIN STUTTGART

ZONES DE CONTACTE

Iris Dressler i Hans D. Christ

20:00 h DEBAT
Amb YProductions, Site Size, La Fundició, Espai en Blanc, La Casa Invisible, MNCARS, Kunstverein Stuttgart i CCCB.

?

Crèdits

Organitza
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, YProductions
Altres crèdits:

Dirigeix: YProductions
Participa: Sitesize, La Fundició, Espai en Blanc, Can Batlló, Museo Reina Sofía, La Casa Invisible i Kunstverein Stuttgart.