Activitat

de 10.00 a 22.00 h

MINIPUT 2012

18a Mostra de Televisió de Qualitat

El MINIPUT és una mostra dels programes de televisió més innovadors, provocadors, educatius i amb vocació de servei públic de l’any. Els programes que es projecten són els més adients pel seu plantejament innovador, compromès o experimental, perquè proposen un nou format televisiu, perquè fan ús de les noves tecnologies o perquè han generat polèmica.