Activitat

De 10 a 22 h

MINIPUT 2011

17a Mostra de Televisió de Qualitat

El MINIPUT és una mostra amb els programes de televisió més innovadors, provocadors, educatius i amb vocació de servei públic de l’any. Els programes que es projecten són aquells més adients pel seu plantejament innovador o experimental, perquè proposen un nou format televisiu, perquè fan ús de les noves tecnologies o perquè han generat polèmica.