Activitat

De les 9:00 fins les 21:00 h.

MINIPUT 2006

12a Mostra de Televisió de Qualitat

El Miniput és la presentació de la selecció, feta per un comitè format per gent de la UPF, la UOC, la UAB, la URV, TVC, TVE, BTV i la XTVL, dels programes de les televisions públiques presentats a l'INPUT. En aquesta trobada anual es veuen programes d'arreu del món per debatre qüestions com ara les següents: Què suposa oferir una televisió de servei públic? Què és la televisió de qualitat? És possible innovar en televisió? Les discussions es fan en paral·lel a la projecció de programes i la presència dels directors que donen prova que encara és possible la creativitat, la pedagogia, la innovació, la reflexió i l'experimentació en televisió.