Activitat

Diumenge 08 Desembre, 18:00

Michael Snow

Imatges contra direcció

Calgueren vint anys perquè l'animàtica arribés al desenvolupament que exigia la realització de *Corpus Callosum. Aquest títol, que fa referència a la regió del cervell que connecta ambdós hemisferis, designa "una tragicomèdia de variables cinemàtiqes" en què el cineasta revista tota la seva obra. El tema del film és la metamorfosi. Snow construeix un univers inestable, marcat per la mal·leabilitat de l'espai, de les identitats i dels gèneres, i on el cos dels actors és distorsionat seguint la lògica física dels cartoons.

*Corpus Callosum, el film (o cinta o "obra de llum projectada") es construeix a partir de la idea de, re-presenta, crea, examina, presenta, es compon de, i es troba, "ENTRE". Entre principi i fi, entre "natural" i "artificial", entre ficció i realitat, entre escolta i visió, entre 1956 i 2002. És una tragicomèdia de las variables cinemàtiques. *Corpus Callosum juxtaposa o contraposa el realisme de les metamorfosis normals (dos exemples extrems: embaràs, explosions...) en espais interiors "reals", creïbles, a canvis de forma "impossibles" (alguns possibilitats per l'animació digital).

*CORPUS CALLOSUM, 2001, 93', 16mm.

Participants
Director:
Michael Snow
Temes
El present continu, L'espectre electromagnètic, Ciència Oberta, Partícula Psi, Art Ara, Factor Eco, Cultura Emergent, Ciberesfera, Nou Activisme
Espai CCCB
Auditori
Material addicional
Programa (64.8 KB)
Enllaços
Web Xcèntric