Activitat

Dimecres 11 Desembre, 11:30

Martín Arias

Borges i la literatura anglesa

El curs de literatura anglesa que va impartir Borges a la Universitat de Buenos Aires és el material que Martín Arias i Martín Hadis han recollit en Borges profesor (2000), una investigació centrada en l'erudició literària i en el vessant anglòfil de l'autor argentí.