Activitat

Dilluns 28 Juny, 19:00

Martha Nussbaum. Llibertat de consciència.

Contra els fanatismes

Presentada pel Sr. Josep Joan Moreso, Rector Magnífic de la Universitat Pompeu Fabra i catedràtic de Filosofia del Dret

Les polèmiques recents sobre la presència de símbols religiosos a les escoles o l’ús del vel han fet palesa la dificultat de les democràcies contemporànies per garantir la igualtat i la llibertat de consciència de tots els ciutadans. Amb l’augment de la diversitat, s’han revifat els conflictes sobre la distribució de les llibertats als espais públics i s’ha qüestionat la preeminència de les religions majoritàries. I encara que no es discuteix que una democràcia veritablement respectuosa amb el pluralisme s’ha d’esforçar per preservar el dret a la igualtat i el respecte d’altres creences religioses, la qüestió és com articular quotidianament aquests difícils equilibris. La proposta de Martha Nussbaum consisteix a renovar el compromís de les democràcies amb una llarga tradició de pensament basada en el respecte per la llibertat de consciència i que té les seves arrels a Nord-amèrica i Europa, però també en la tradició de l’Islam més liberal.