Activitat

Dimarts 04 Octubre, 19:00

Els grans llibres d’occident

Curs dirigit per Jordi Llovet

L’Institut d’Humanitats de Barcelona ofereix, amb el títol “Els Grans Llibres d’Occident”, una sèrie de cursos dedicats als textos que han posseït més influència en la història de la nostra civilització, especialment les grans obres literàries, però també llibres molt significatius d’art, filosofia, religió i història de la ciència. Amb aquesta visió de conjunt, les persones matriculades assoliran una idea general i seriosa del pes que els grans llibres d’Occident han tingut en la definició de la seva cultura i les seves formes de vida.