Activitat

De 18h a 21h

L'ombra quieta

Taller de fotografia a cŕrrec de Manel Esclusa

En relació a les fotografies d’Antoni Arissa i de la instal·lació de Kazuhiro GoshimaManel Esclusa ha concebut un taller fotogràfic en el que l’ombra és l’element principal de les imatges, tant l´ombra projectada com l´ombra incorporada, la silueta.

Fotògraf professional i professor de fotografia, Manel Esclusa ha guanyat diversos premis per la seva obra, que incorpora processos de reflexió i d’experimentació a partir d’elements com la foscor, la nit, les ombres o l’aigua. Les seves fotografies s’han exposat en mostres individuals i col·lectives i formen part de col·leccions públiques i privades, nacionals i internacionals.

Al llarg de quatre classes magistrals, Manel Esclusa mostrarà les claus del diàleg entre llum i ombra i analitzarà com l’ombra transforma o modifica els objectes i com interactua en un context espacial. La proposta és que durant aquestes sessions els participants en el taller desenvolupin un projecte fotogràfic propi basat en aquestes relacions. El taller, doncs, tindrà una part teòrica i una altra de pràctica, en la que els participants presentaran els seus treballs per a la seva discussió.

Per a un bon aprofitament de les sessions, es recomana tenir nocions de fotografia. Els assistents hauran de portar una càmera de fotos amb opció manual.