Activitat

Dijous 10 Maig, 19:30

Les revolucions àrabs. Factors comuns i particularitats nacionals

“Els països àrabs estan vivint un procés político-social que es caracteritza per un canvi generacional profund en el qual s’està posant fi a l’era postcolonial i obrint un nou cicle històric el nou ordre del qual està presidit per la consecució dels drets ciutadans i la legitimitat democràtica.

Aquesta nova generació (el 60% de la població àrab actual té menys de 20 anys) ha estat el resultat de diverses “revolucions silencioses” en les quals les dones han estat també molt involucrades (transició demogràfica, urbanització, accés intensiu a l’educació, canvi social en el si de la família i de l’estructura patriarcal, accés a les noves tecnologies).

Tots aquests canvis profunds i transformacions han aportat consciència política i ciutadana a aquesta nova generació que, a la vegada que s’ha anat apropiant de l’esfera pública, constatava la seva creixent marginació política, econòmica i social. Progressivament es va anar obrint un profund cisma entre les societats i els governants. Tota una sèrie de moviments socials i vagues des de 2008 anunciaven la intensitat d’aquest cisma”.

Gema Martín Muñoz
Fragment de l’article:
Revoluciones, transiciones y reformas.
Reflexiones en torno a la Primavera Árabe

 

Ponents:
Gema Martín Muñoz, professora de Sociologia del Món Àrab de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) i directora general de Casa Árabe del 2006 al 2012.