Activitat

De 18:30 a 20:00h

Conferència de Chris Salter

Composing Sensation: From Sensors to Sensation

En el marc de l’Art Matters International Conference, Chris Salter, un dels artistes i pensadors més interessants del moment ens mostrarà les seves peces i idees sobre les arts visuals, l’art sonor, la dansa, el teatre, les performances i interfícies, així com la seva tasca a l’Hexagram Concordia Centre for Research and Creation in Media Art and Technology de Montreal, del que n’és director. http://chrissalter.com/

A través d'una sèrie de  treballs recents de recerca i creació, aquesta conferència explora la manera com les darreres tecnologies aplicades a  sensors generen noves formes de crear i sentir experiències. La xerrada se centrarà en tres obres recents: Ilinnx, Displace i Atmosphere, que treballen desmuntant les comunes suposicions sobre cóm funcionen els anomenats entorns immersius de responsive media.

Presenta: Pau Waelder (IN3-UOC)