Activitat

19:30h

L'agrarietat

Conferència de Perejaume

L’agrarietat. Entesa, aquesta agrarietat, com a cultiu de qualsevol mena de cosa. De l’espai primer que res, qualsevol espai, en la mesura que no hem de pensar únicament a trobar un bon lloc sinó a contribuir que ho sigui.

Perejaume, artista. Presenta, Jacint Torrents, antropòleg, estudiós del món rural, professor de la Universitat de Vic.