Activitat

Dilluns 19 Octubre, 19:00

La universalitat dels arquetips: del mite al cinema

Seminari a càrrec de Gisela Llobet i Enric Puig Punyet

Seminari a càrrec de Gisela Llobet i Enric Puig Punyet

Des de les primeres estructures narratives, una sèrie de patrons recurrents s'han anat repetint fins als nostres dies, imposant-se universalment. Aquestes formes arquetípiques mostren d'una manera clara la plasmació del que s'ha denominat, en les diferents manifestacions artístiques, com a imaginari col·lectiu, és a dir, representacions diverses del que, en definitiva, esdevé un mateix

 

L'objectiu d'aquest curs és analitzar la mitologia clàssica i el cinema com a dos moments -l'un remot, l'altre contemporani- per centrar-se en la recerca d'aquestes formes universals, que finalment són creacions/adquisicions de maneres d'entendre el món. Per a assolir-ho, es treballarà sobre una sèrie de fragments fílmics que s'analitzaran a la llum de les antigues narracions mítiques. D'aquesta manera, s'aprofundirà en la idea de què molts dels referents que utilitzem i que trobem en la nostra cultura no són més que la reinterpretació d'aquests universals únics i inalterables que anomenem arquetips.

 

1. El viatge com el camí cap al reconeixement de l'heroi. El descobriment del subjecte.

2. Visió irreconciliable entre Apol·lo i Dionís. Anàlisi de la dualitat a través del símbol dels bessons.

3. Del mite a l'estructura arquetípica dels amants. L'arquetip numèric de la tríada com a possibilitador d'una trama narrativa en busca de l'equilibri.

4. Arquetipologia del poder. Viatge del rei cap al poder i la seva corrupció.

5. La transgressió contra l'ordre establert. Anàlisi de l'arquetip del transgressor a partir del símbol del renaixement.

6. La transgressió com a element fílmic. Aprofundiment de la transgressió a partir de les metàfores fílmiques de l'engoliment i el doble naixement.

7. El si-mateix com a alteritat reflexada. Estudi del reflex en tant que mirada transformadora de si.