Activitat

Dimarts 09 Setembre, 19:00

La tecnologia darrera del Big Data

A càrrec de Mario Macías investigador del Barcelona Supercomputing Center

Mario Macías ofereix una visió científica i tècnica de què és el Big Data, quins reptes implica, quines són les seves possibilitats, però també les seves limitacions. Tothom en parla, de Big Data, però, què és i què no és Big Data? Aquest concepte no es refereix exclusivament a una gran quantitat de dades, sinó a la seva varietat pel que fa al format i a la velocitat de generació.