Activitat

Dilluns 27 Abril, 19:00

La cultura de la crisi

Més enllà de la seva dimensió econòmica, la crisi actual està posant en qüestió molts dels valors que regeixen la nostra societat i ens obliga a replantejar alguns dels pilars del mateix sistema capitalista. El culte als diners, el consum il·limitat, l'individualisme, l'impacte de l'emancipació de la dona, la difuminació de les fronteres entre l'esfera pública i la privada i, fins i tot, el bagatge emocional del capitalisme són alguns dels temes que s'abordaran en aquest debat del CCCB sobre la cultura de la crisi econòmica actual.

Després de la fallida del principi moral del «tot és possible», quins seran els referents culturals resultants d'aquesta crisi? Més enllà dels aspectes conjunturals de la situació actual, com hem de repensar el sistema social, econòmic i polític perquè els emblemes de la cultura moderna, és a dir, la dignitat del ciutadà i la primacia de l'interès general, tornin a ser vigents?


27 abril: Capitalisme global: gènere, família i noves estructures socials

«La mercantilització de la vida privada»
Arlie Russell Hochschild. Professora de Sociologia a la Universitat de Califòrnia (Berkeley) i autora de La mercantilización de la vida íntima (Katz, 2008).

«Més capitalisme, més igualtat? Una perspectiva de gènere»
Marina Subirats. Catedràtica emèrita de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.


4 maig: La fi de la distinció públic/privat

«L'extensió del management a la vida privada»
Michela Marzano. Filòsofa, investigadora al Centre national de la recherche scientifique de París i autora d'Extension du domaine de la manipulation. De l'entreprise à la vie privée (Grasset, 2008).

«La pèrdua de la noció de límit»
Josep Ramoneda. Filòsof, periodista i director del CCCB.


11 maig: El culte al jo

«Capitalisme amb emocions»
Eva Illouz. Professora de Sociologia i Antropologia a la Universitat Hebrea de Jerusalem, i autora d'Intimidades congeladas. Las emociones en el capitalismo (Katz, 2007).

«No passa mai res: la cultura de la indiferència»
Fermín Bouza. Catedràtic de Sociologia a la Universitat Complutense de Madrid, especialista en opinió pública i comunicació política.


18 maig: Cap a un nou paradigma

«Ignorància, confiança i la política de l'estruç»
Antoni Serra Ramoneda. Catedràtic emèrit d'Economia de l'Empresa a la Universitat Autònoma de Barcelona.

«Què ha fallat? La crisi actual i alguns pensaments sobre les seves conseqüències econòmiques i polítiques»
José García Montalvo. Catedràtic del departament d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra i autor de De la quimera inmobiliaria al colapso financiero (Antoni Bosch Editor, 2008).