Activitat

Dijous 02 Juliol, 19:00

La ciutat possible

Debats internacionals en col·laboració amb el Social Science Research Council de Nova York

De quina manera es podria millorar la vida a les ciutats? No es tracta de pensar com fer una ciutat perfecta, sinó de veure quina ciutat seria possible a partir de les condicions polítiques, econòmiques i socials de cada una d’elles. La ciutat possible es troba en algun lloc entre el pragmatisme i la utopia. No és una ciutat silenciosa, ordenada o predictible, característiques que són alienes a una vida urbana plena, però sí que és una ciutat que no renuncia a treballar per la millora de la vida dels seus ciutadans.

L’accés i les condicions de l’habitatge, la qualitat de l’espai públic, l’impacte de realitats globals com el turisme, les migracions o els fluxos econòmics, o bé el límits al creixement indiscriminat, són tot qüestions per a les quals la ciutat contemporània ha de trobar respostes, no només teòriques, sinó també amb polítiques concretes que puguin conduir a una ciutat millor per a tothom.

Amb aquests debats, el CCCB i el Social Science Research Council (Nova York) proposen una aproximació als reptes de la ciutat contemporània, combinant la reflexió teòrica amb la proposta de mesures específiques que facin possible una ciutat més humana i democràtica.

Dijous 2 de juliol, 19:00 h

 «Què és una ciutat decent? Entre el pragmatisme i la utopia»

Richard Sennett, professor emèrit de la London School of Economics i director del New York Institute for the Humanities
Ira Katznelson
, catedràtic de Ciència política i Història a la Universitat de Columbia i president del Social Science Research Council

Presentat per Judit Carrera, cap del Centre de Documentació i Debat del CCCB

Divendres 3 de juliol, 19:00 h

«La ciutat possible: de l’urbanisme a la democràcia»

Diane Davis, catedràtica de Planificació regional i Urbanisme a la Universitat de Harvard
Teresa Caldeira, antropòloga, catedràtica d’Estudis regionals i urbans a la Universitat de Califòrnia
Richard Burdett, catedràtic d'Estudis urbans i director del LSE Cities i del Urban Age Programme a la London School of Economics

Presentat per Josep Bohigas, arquitecte i co-comissari de l'exposició Pis Pilot

Crèdits

Organitza
Centre de Cultura Contemporŕnia de Barcelona, Social Science Research Council
Col·labora
airbnb
Suport
Programa Cultura de la Unió Europea
Altres crèdits:

Aquest cicle s'emmarca en el projecte «Europe City», que compta amb el suport del Programa Cultura de la Unió Europea.