Activitat

matí/tarda

La ciència dels serveis. Service Science Management and Engineering (SSME)

Direcció: Rafael Macau i Maria Ribera