Activitat

Diumenge 10 Abril, 18:00

Joseph Cornell

Cinema Invisible

Joseph Cornell, artista plàstic del segle XX, va realitzar un cinema humil i discret com una prolongació més del seu ofici. Un veritable poeta de les coses quotidianes, de les coses simples, del film antiart. La seva obra és l'essència de la pel·lícula feta a casa. Parlen de coses que tenim molt a prop, de cada dia i de tots el dies. Petites coses, en definitiva.

Rose Hobart, Joseph Cornell, 1939, 20' , 16mm.
Bookstall, Joseph Cornell, 1960, 11', 16 mm.
Cotillion, Joseph Cornell, 1940, 7'30", 16 mm.
The Aviary, Joseph Cornell, 1955, 5', 16mm.
Centuries of June, Joseph Cornell i Stan Brakhage, 1955, 10', 16mm.
Gnir Rednow, Joseph Cornell i Stan Brakhage, 1955-1956, 5', 16mm.
Children, Joseph Cornell, 1957, 8',16mm.
Angel, Joseph Cornell, 1957, 3', 16 mm.
Nymphlight, Joseph Cornell, 1957, 7'30", 16mm.
A legend for Fountains, Joseph Cornell, 1957-1970, 16'30", 16mm.
New York - Rome - Barcelona - Brussels, Joseph Cornell, 1960, 10', 16mm