Activitat

Divendres 15 Març, 12:30

Joan Subirats, Rubén Martínez

Comunitats de creació online i noves empreses - conferència BookCamp

Els processos de creació, gestió i difusió de recursos digitals que actualment es donen a la xarxa, possibiliten l'aparició de comunitats que creen els seus propis contextos de consum. Aquestes comunitats de creació online funcionen amb diferents formes d'incentius que sovint no venen marcats per la lògica monetària. Produeixen recursos, fan servir infraestructures obertes i es vinculen amb àmbits públics i privats, creant una context on els diners són sens dubte un element important però no central per a la seva sostenibilitat. Sota aquesta "ecologia productiva" emergeixen experiències empresarials de major o menor escala, la sostenibilitat de les quals està marcada per l'existència d'aquests actius de base comunitària. En aquesta presentació, es volen situar alguns aspectes importants que marquen la sostenibilitat tant de les comunitats de creació com de les empreses i les possibles claus i reptes d'aquests nous espais econòmics.

Presentació basada en la investigació: "Models emergents de sostenibilitat de continguts audiovisuals en l'era digital" de Joan Subirats, Rubén Martínez, Mayo Fuster i Marco Berlinguer.